Vakıflar Genel Müdürlüğü Personel Alımı

Vakıflar personel alımı

Vakıflar Genel Müdürlüğü sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Vakıflar Genel Müdürlüğü  657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere ayrıntıları aşağıda belirtilen toplam 9 personel alımı yapacaktır.T.C. BAŞBAKANLIK VAKIFLAR GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDEN

657 sayılı Devlet Memurları Kanununu 4. maddesinin (B) fıkrası kapsamında sözleşmeli olarak istihdam edilmek üzere ayrıntıları aşağıda belirtilen toplam 9 avukat alınacaktır.

Ekran Resmi 2015-09-10 01.02.46

GENEL ŞARTLAR 

1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 48. maddesinde yer alan genel şartları taşımak.
2) Sağlık durumu iklim değişiklerine ve her çeşit yolculuk şartlarına elverişli olmak,
3) ÖSYM tarafından 2014 yılında yapılan Kamu Personeli Seçme Sınavı KPSSP3 puan türünden en az 70 puan almış olmak,
4) Erkek adaylar için askerlik hizmetini yapmış olmak.

ÖZEL ŞARTLAR

1) En az dört yıllık lisans eğitimi veren hukuk fakülteleri veya bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulu tarafından kabul edilen yurtdışındaki fakülte veya yüksekokullardan mezun olmak,
2) Başvuru tarihinin son günü itibariyle avukatlık ruhsatını haiz olmak,
3) Avukat unvanı için başvuran adaylardan 2014 yılı KPSSP3 puan türüne göre en yüksek puana sahip olanlardan başlanarak her birim için, asıl sayısı ve asıl sayısının 2 katı kadar yedek sayısı olacak şekilde sıralama yapılacak ve sonuçlar Vakıflar Genel Müdürlüğü’nün internet sitesinde yayınlanacaktır. Avukat unvanı için ayrıca sınav yapılmayacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ

Vakıflar Genel Müdürlüğü personel alımına başvurular 28/09/0215 tarihinde başlayarak 02/10/2015 mesai saati bitimine kadar Genel Müdürlüğümüzün internet sitesinde yayınlanacak “Başvuru Formu” doldurulmak suretiyle elektronik ortamda yapılacaktır.