İş Bankası Personel Alımı

iş bankası personel alımıTürkiye’nin en büyük bankası İş Bankası personel alımı yapıyor.  Türkiye’nin en büyük bankasında iş hayatına güçlü bir adım atmaya hazır mısın?

İş Bankası Genel Müdürlük bölümlerinin, yurt içi ve yurt dışı şubelerinin, denetimi altındaki kuruluşlarının ve faaliyet süreçlerinin denetiminde görevlendirilmek üzere personel alımı yapacaktır.

İş Bankası personel alım ilanına başvurular 11 Eylül – 15 Kasım 2015 tarihi arasında kabul edilecek olup sınavın ilk aşaması 29 Kasım 2015 tarihinde gerçekleştirilecektir.İŞ BANKASI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak.
 2. İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve bu durumu başvuru süresinin sonu olan 15 Kasım 2015 tarihine kadar mys@isbank.com.tr adresine ulaştıracağı sertifika ya da internet üzerinden temin edilen sonuç belgesi ile belgeleyebilmek. (İletilecek sertifika muhtemel işe başlama tarihi olan 01.02.2016 itibarıyla da geçerli olmalıdır.)
 3. Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak. (29.11.1985 ve sonrasında doğanlar başvurabileceklerdir.)
 4. Erkek adaylar için askerlik görevini yapmış ya da en erken 2016 yılı Haziran ayına kadar erteletmiş olmak. (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 01.02.2016 tarihi itibarıyla terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir.)
 5. Üniversitelerin en az 4 yıl süreyle eğitim veren fakültelerinin ve yine en az 4 yıl süreyle eğitim veren yüksekokulların aşağıda belirtilen bölümleri ile bunların yetkili makamlarca tanınmış, Türkiye ve yabancı ülkelerdeki eşleniklerinin birinden mezun olmak. (Bu kapsamda, en geç 18.01.2016 tarihinde mezun olup, bu durumu aynı tarih itibarıyla belgeleyebilmek gerekmektedir.)
 6. Daha önce Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ve/veya daha önce gerçekleştirilen Uzman Yardımcılığı ile Müfettiş Yardımcılığı sınavının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak.
 7. Daha önce yapılan Müfettiş Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak.
 8. Sağlık durumu seyahat etmeye ve başvuru yaptığı işte çalışmaya elverişli olmak. (Bu durum, sınavı kazananlardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporu ile belgelendirilecektir.)
 9. Kamu haklarından yoksun bulunmamak.
 10. Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak.
 11. Resmi dairelere, kurum veya kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

Başvuru süreci;

 • ik.isbank.com.tr adresinden başvuru yapılması ve
 • mys@isbank.com.tr adresine istenen bilgi ve belgelerin aşağıda detaylarına yer verilen formatta gönderilmesi aşamalarından oluşmaktadır. Bu aşamaların herhangi birinde eksik veya hatalı bir işlem yapılması durumunda başvuru işleme alınmamaktadır. “mys@isbank.com.tr adresine gönderilecek e-postaya;
 • Sınav giriş koşullarında belirtilen niteliklere sahip yabancı dil sertifika belgesi ya da internet üzerinden temin edilen sonuç belgesi ile
 • 6 aydan eski olmayan vesikalık fotoğrafın “jpeg” uzantılı hali ve • lisans mezuniyet notu ortalamasının da bulunduğu resimli Türkçe öz geçmişin “docx” uzantılı hali olmak üzere toplamda üç dosya ek yapılacaktır. “

İş Bankası Müfettiş Yardımcısı alımı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın