Deniz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay Alımı

Deniz ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Sözleşmeli Subay AlımıDeniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı sözleşmeli subay alımı yapıyor.

Sözleşmeli subay alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların 24 Ocak 2016 tarihine kadar Deniz Kuvvetleri Komutanlığı’nın internet sitesi üzerinden başvuru yapabilirler.

Sözleşmeli/muvazzaf subaylar; Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO K.lığı akademik kadrolarına öğretim elemanı/öğretim görevlisi ile Deniz Kuvvetleri K.lığı ve Sahil Güvenlik K.lığı kadrolarında istihdam edilecektir.

Araştırma görevlisi muvazzaf subaylar; Deniz Harp Okulu ve Deniz Astsubay MYO K.lığı akademik kadrolarında istihdam edilecektir. Akademik personel yetiştirilmesine yönelik; araştırma görevlisi kadrolarına temin edilecek öğretim elemanlarının not ortalamaları da dikkate alınarak Deniz Kuvvetleri Komutanlığı nam ve hesabına yurt içi/dışı üniversitelerde yüksek lisans/doktora eğitimine gönderilecektir.SÖZLEŞMELİ SUBAY ALIMI İÇİ BAŞVURMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK ŞARTLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Kamusal hakları kullanmaktan yoksun bırakılmamış olmak,
  • Cezaları ertelenmiş, seçenek yaptırımlardan birisine çevrilmiş, genel ya da özel af kanunları kapsamına girmiş veya haklarında hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilmiş olsa dahi; Devletin güvenliğine karşı işlenen suçlar, halkı askerlikten soğutmak, Türk Milletini, Türkiye Cumhuriyeti Devletini, Devletin kurum ve organlarını aşağılama ile zimmet, irtikap, iftira, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, yalan tanıklık, yalan yere yemin, suç uydurma, cinsel saldırı, cinsel taciz, kişiyi hürriyetinden yoksun bırakmak, fuhuş, gayri tabii mukarenet, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçlar ile kaçakçılık, ihaleye fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından birisinden mahkum olmamak.

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ve Sahil Güvenlik Komutanlığı Subay Alım İlanı hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın

Türk Silahlı Kuvvetlerinde istihdam edilecek sözleşmeli subay ve astsubaylar hakkında kanunda değişiklik yapılmasına dair kanun hakkında detaylı bilgi için tıklayın