Ziraat Katılım Bankası Personel Alımı

ziraat katılım bankası personel alımıZiraat Katılım Bankası personel alımı yapacak. Ziraat Katılım Bankası, Türkiye genelinde bulunan birimlerinde ve açılacak yeni şubelerinde görevlendirmek üzere 200 personel alımı yapacak.

ZİRAAT KATILIM BANKASI SERVİS GÖREVLİSİ ALIMI

Ziraat Katılım Bankası Türkiye genelinde bulunan birimlerinde ve açılacak şubelerinde görevlendirilmek üzere; 200 servis görevlisi alımı yapacaktır. Servis Görevlisi Görev Tanımı: Banka ürünlerinin operasyonu, tanıtım ve satış işlemlerini yürüterek müşterilerimize etkin hizmet sunmaktır. Servis Görevlisi unvanlı personel, en az 6 ay şube bankolarımızda banko asistanı görev pozisyonunda çalıştırılacaktır. Daha sonra boş pozisyon bulunması halinde yetkinliklerine göre pazarlama veya operasyona yönelik görev pozisyonlarında çalışmaya devam edebileceklerdir.

ZİRAAT KATILIM BANKASI PERSONEL ALIMI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

  1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  2. 01.01.1986 ve sonrası doğumlu olmak,
  3. Üniversitelerin ve yüksek okulların 4 yıllık eğitim veren bölümleri ile denkliği yetkili makamlarca onaylanmış yabancı ülkelerdeki üniversitelerden mezun olmak veya işe başlama tarihinde mezun olabilecek durumda olmak, (Mülakat sırasında diploma/öğrenci belgesi kontrolü yapılacaktır)
  4. Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  5. Türk Ceza Kanunu’nun 53. maddesi çerçevesinde belirtilen haklardan mahrum olmamak,
  6. Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, hileli iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  7. Yurt içinde ve yurt dışında devamlı görev yapmasına engel olabilecek beden veya akıl hastalığı bulunmadığını resmi sağlık kurulu raporu ile belgelemek, (Başarılı olan adaylardan işe başlama öncesinde istenecektir)
  8. Erkek adaylar için işe alım tarihi itibariyle askerlik görevini tamamlamış veya erteletmiş olmak ya da askerlik yükümlülüğünden muaf tutulmuş olmak.

PERSONEL ALIMI YAPILACAK İLLERZiraat Katılım Bankası, Adana, İzmir, Adıyaman, Kahramanmaraş, Afyon, Karabük, Aksaray, Karaman, Amasya, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Antalya, Kocaeli, Aydın, Konya, Balıkesir, Kütahya, Batman, Malatya, Bingöl, Manisa, Bolu, Mardin, Burdur, Muğla, Bursa, Nevşehir, Çankırı, Ordu, Çorum, Osmaniye, Denizli, Rize, Düzce, Sakarya, Edirne, Samsun, Elazığ, Siirt, Erzincan, Sivas, Erzurum, Şanlıurfa, Eskişehir, Tekirdağ, Gaziantep, Trabzon, Hatay, Uşak, Isparta, Van, İçel, Yalova, İskenderun, Yozgat, İstanbul/Asya, Zonguldak, İstanbul/Avrupa yakasında bulunan şubelerinde görevlendirmek üzere personel alımı yapacaktır.

Ziraat Katılım Bankası personel alımı hakkında daha detaylı bilgi için tıklayın  • ziraat katılım bankası personel alımı