Yargıtay Başkanlığı Sözleşmeli Teknisyen Alımı

yargıtay başkanlığı teknisyen alımıYargıtay Başkanlığı sözleşmeli teknisyen alımı yapıyor. Yargıtay Başkanlığı bünyesinde çalıştırılmak üzere mülakat sınavı sonucuna göre 10 sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Yargıtay Başkanlığı Yargıtay Başkanlığı sözleşmeli personel statüsünde görevlendirmek üzere 3 elektrikçi, 1 iklimlendirme-soğutma, 2 sıhhi tesisatçı, 2 elektromekanik taşıyıcılar, 2 marangoz teknisyeni olmak üzere toplam 10 personel alımı yapacaktır.

Mülakat sınavına, adayların KPSS puanları dikkate alınarak, en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen her pozisyon sayısının 10 katı kadar aday çağrılacak olup, son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde, bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir.BAŞVURU ŞARTLARI

1. 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48. maddesinde belirtilen şartları taşımak.

2. Erkek adayların, askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak veya askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelemiş olmak.

3. İlk defa Devlet memurluğuna atanacaklar için, başvurunun son günü olan 02/12/2015 tarihi itibariyle 35 yaşını bitirmemiş olmak.

4. 2014 KPSS (B) grubu sınavına girmiş ve KPSSP94 (ortaöğretim) puan türünden en az 60 puan almış olmak.

5. Alanıyla ilgili ortaöğretim dengi mesleki teknik öğrenim görmüş olmak.

6. Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak.

7. Başvuracak adaylardan; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinde yer alan hüküm gereğince “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kutulu Kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler’ hükmü gereğince, bu maddeye aykırı durumu tespit edilenlerin müracaatı değerlendirmeye alınmayacaktır.

BAŞVURU TARİHİ VE ŞEKLİ:

a) Giriş koşullarım taşıyan adaylar başvurularını 25/11/2015 tarihinden başlayarak 02/12/2015 tarihi saat 17.00’ye kadar online olarak (basvuru.yargitay.gov.tr) internet adresine yapacaklardır.