Türkiye Şeker Fabrikaları Personel Alımı

türkiye şeker fabrikaları personel alımıTürkiye Şeker Fabrikaları personel alımı yapacak.

Türkiye Şeker Fabrikaları Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığında görevlendirmek üzere 8. derece kadroya 6 personel alımı yapılacaktır.

TÜRKİYE ŞEKER FABRİKALARI MÜFETTİŞ YARDIMCISI ALIMI

Özelleştirme Programında bulunan Teşekkülümüzün Özelleştirilmesi halinde 08.10.2007 tarihinden önce Teşekkülde memur ve sözleşmeli personel olarak intisap eden ve kesintisiz olarak görevlerine devam eden adaylar dışındakilerin 4046 Sayılı Kanunun 22. Maddesi kapsamında diğer kamu kurumlarına nakil hakları bulunmamaktadır. Bu sebeple sınavı kazanarak Müfettiş Yardımcılığına atanan kişilerin de Teşekkülün özelleştirilmesi halinde diğer kurumlara nakil hakkı bulunmayacak olup, adayların bu hususa dikkate almaları gerekmektedir.

Giriş sınavı ile ilgili hususlar aşağıda belirtilmiştir.Sınav Tarihi ve Saati : Yazılı sınav 30 Ocak 2016 tarihinde 09:30 – 16:30 saatleri arasında yapılacaktır.

Sınav Yeri : TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara Şeker Fabrikası Etimesgut Tesisleri Sinema Salonu

Sınava Katılma Şartları: 

  1. Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde yazılı niteliklere haiz olmak,
  2. Sınavın yapıldığı (30 Ocak 2016) tarihte 35 yaşını doldurmamış olmak
  3. İktisadi ve İdari Bilimler, İktisat, Siyasal, Hukuk Fakülteleri veya muadili yerli ve yabancı fakültelerden birini bitirmiş olmak,
  4. ÖSYM tarafından 2014 ve 2015 yıllarında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavının birinden A Grubu KPSSP 35 bölümünden 70 ve daha üzeri puan almış ilk 120 aday içerisinde bulunmak (Sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların sayısının 120 kişiden fazla olması halinde, puanı en yüksek olan adaydan başlamak üzere ilk 120 aday giriş sınavına alınacak olup 120. aday ile eşit puan alan tüm adaylar da sınava çağrılacaktır),
  5. Sağlık durumları her türlü iklimde görev yapmaya, çeşitli yolculuk şartlarında çalışmaya elverişli olmak,

Sınav Başvurusu ve Sınav Giriş Belgesi

Sınav başvuruları, sınav duyurusunun Resmi Gazetede yayımlanmasını takip eden günden başlayarak 20 Ocak 2016 günü mesai saati sonuna kadar TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Teftiş Kurulu Başkanlığı Ankara Şeker Fabrikası Tesisleri Etimesgut/ANKARA adresine şahsen veya posta ile yapılabilecek, bu tarihten sonraki başvurular dikkate alınmayacaktır. “TŞFAŞ Genel Müdürlüğü Müfettiş Yardımcılığı Giriş Sınavı Başvuru Formu” yukarıda belirtilen adresten alınmak veya www.turkseker.gov.tr adreslerinden indirilmek suretiyle doldurulacaktır. Zamanında yapılmayan ve eksik belge ve bilgi ile yapılan başvurular işleme konulmayacaktır.