Tarım Kredi Kooperatifleri Personel Alım İlanı

tarım kredi personel alımıTarım Kredi Kooperatifleri personel alımı yapıyor. Tarım Kredi Kooperatifleri kooperatif görevlisi ve ziraat mühendisi alımı yapıyor.

TÜRKİYE TARIM KREDİ KOOPERATİFLERİ PERSONEL ALIMI İLANI

Sakarya Bölge Birliğine bağlı ekli tablolarda belirtilen Kooperatiflerde istihdam edilmek üzere Kooperatif Görevlisi ve Ziraat Mühendisi alımı yapılacaktır.ADAYLARDA ARANAN GENEL ŞARTLAR

  • Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
  • Medeni hakları kullanma ehliyetine sahip olmak,
  • 31.01.2016 tarihi itibariyle 30 yaşından büyük olmamak, (31.01.1986 ve daha sonra doğanlar müracaat edebilirler.)
  • Erkeklerde askerlikle ilişkisi olmamak veya tecilli olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Taksirli suçlar hariç, ağır hapis veya altı ay ya da daha fazla hapis ya da affa uğramış olsalar bile yağma, hırsızlık, dolandırıcılık, hileli iflas, sahtecilik, zimmet, irtikap, rüşvet gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı fiiller, görevi kötüye kullanma, güveni kötüye kullanma, kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, devlet sırlarını açığa vurma, terör eylemlerine katılma ve bu gibi eylemleri tahrik ve teşvik suçları ile kamunun sağlığına ve kamu güvenine karşı işlenen suçlardan biriyle hüküm giymiş olmamak,
  • Görevini yapmaya mani akli ve bedeni hastalığı bulunmamak,
  • Yurdun her yerinde çalışmayı kayıtsız ve şartsız kabul etmek.

ADAYLARDA ARANAN ÖZEL ŞARTLAR

Sakarya Bölge Birliğine bağlı Kooperatiflerde istihdam edilecek personelin veya ailesinin (anne/baba/eş) Bartın, Bolu, Düzce, Karabük, Kocaeli, Sakarya ve Zonguldak illerine bağlı alımı yapılacak olan Kooperatifin bulunduğu il sınırı içerisinde son 6 aydır ikamet ediyor olması gerekmektedir.

KPSS’de yüksek puan almak işe başlatılmalarda tek başına bir hak teşkil etmeyecektir. Yanlış, yanıltıcı veya yalan beyanda bulunanlar ile bilgilerindeki tutarsızlıklar yüzünden yerleştirmesi yapılamayan adaylar bu durumdan dolayı bir hak iddia edemeyecektir. İlan ve ekinde yer alan iş talep formlarının açıklama bölümünde belirtilen niteliklere sahip olmayan adaylar, yerleştirmeden doğan tüm haklarını kaybedeceklerdir.

BAŞVURU ŞEKLİ VE SÜRESİ

09.12.2015 tarihinde başlayacak olan başvurular şahsen yapılacak olup, son başvuru 18.12.2015 Cuma günü saat 18.00’e kadardır.

NOT: İşe başlayan aday personel deneme süresi içerisinde yaklaşık olarak (ilk iki ay) 1.800.- TL, ilk iki ay sonunda sendikaya üye olması halinde 2.000.- TL, asıl kadroya atanmaları halinde (6 ay ile 1 yıl arasında) Önlisans mezunları 2.500.-TL, Lisans mezunları 2.650.-TL (asgari geçim indirimi ve performans primi hariç) ücret alabileceklerdir.