Orman ve Su İşleri Bakanlığı Personel Alım İlanı

orman bakanlığı personel alımıOrman ve Su İşleri Bakanlığı sözleşmeli personel alımı yapıyor. Orman ve Su İşleri Bakanlığı aşağıdaki belirtilen pozisyonlarda görevlendirmek üzere 36 adet sözleşmeli personel alımı yapacaktır.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı personel alımı ilanına başvuru yapmak isteyen adayların 21 Aralık 2015 – 8 Ocak 2016 tarihleri arasında başvuru yapılabilir.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4 üncü maddesinin (B) fıkrasına göre Genel Müdürlüğümüzün Ankara İlinde bulunan birimlerinde istihdam edilmek üzere 06.06.1978 tarihli ve 7/15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı eki Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esasların Ek 2 nci maddesinin (b) fıkrası gereğince “KPSS (B) grubu puan sırası esas alınmak suretiyle” aşağıda pozisyon sayısı ve başvuru şartları belirtilen toplam 36 (otuzaltı) adet sözleşmeli personel alımı yapılacaktır.



ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI TEKNİKER ALIMI – ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 1 adet mekatronik önlisans programından mezunu, 1 adet elektrik Teknolojisi önlisans programından mezunu  ve 1 adet Elektronik, Elektrik-Elektronik, Endüstriyel Elektronik, Elektronik Teknolojisi, Elektrik-Elektronik Teknikerliği önlisans programlarının birinden mezun olmak üzere 3 adet sözleşmeli personel statüsünde görevlendirmek üzere tekniker alımı yapacaktır.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI BÜRO PERSONELİ ALIMI – ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 21 adet adalet önlisans programından veya Adalet Meslek Yüksekokulundan mezunu, 8 adet Bilgisayar Destekli Muhasebe, Bilgisayarlı Muhasebe ve Vergi Uygulamaları, Muhasebe, Muhasebe ve Vergi Uygulamaları önlisans programlarının birinden mezunu ve 1 adet Çocuk Gelişimi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi önlisans programlarının birinden mezun sözleşmeli personel statüsünde görevlendirmek üzere büro personeli alımı yapacaktır.

ORMAN VE SU İŞLERİ BAKANLIĞI DESTEK PERSONELİ ALIMI – ANKARA

Orman ve Su İşleri Bakanlığı 3 adet ortaöğretim kurumlarının herhangi birinden mezun olmak şartıyla sözleşmeli personel statüsünde görevlendirmek üzere destek personeli alımı yapacaktır.

GENEL ŞARTLAR VE ÖZEL ŞARTLAR

 1. 657 Sayılı Kanun’un 48. maddesinde belirtilen genel şartları taşımak,
 2. Müracaat tarihi itibariyle 30 yaşından gün almamak.
 3. Erkek adaylar için, askerlikle ilgisi bulunmamak, askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış, erteletmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
 4. Belirtilen nitelikleri taşımayan ve belgeleyemeyenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir. Ayrıca, herhangi bir tarihte ibraz ettiği belgenin sahte/geçersiz olduğu, gerçeğe aykırı belge düzenlediği anlaşılanların “Sözleşme imzalanarak göreve başlatılmış olsalar bile” sözleşmeleri feshedilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır ve İdare tarafından kendilerine bir bedel ödenmiş ise bu bedel yasal faizi ile birlikte tazmin edilecektir.

Orman ve Su İşleri Bakanlığı personel alımı için genel şartlar ile pozisyonla ilgili aranan özel şartları taşıyan ve verilen süre içerisinde istenen belgelerle eksiksiz olarak müracaat eden adaylar arasından, önlisans mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP93, ortaöğretim mezunları için 2014 KPSS (B) grubu KPSSP94 puan türü sıralaması esas alınmak suretiyle yerleştirme işlemi yapılacaktır.

BAŞVURU ŞEKLİ, İSTENECEK BELGELER VE SONUÇLARIN DUYURULMASI

İstenen Belgeler:

 • Başvuru Formu ( online yapılmış ve ıslak imzalı)
 • Özgeçmiş
 • Nüfus Cüzdanı fotokopisi
 • İlgili KPSS puanını gösteren sınav sonuç belgesi
 • Diploma veya geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti
 • 2 Adet vesikalık fotoğraf (son 6 ayda çekilmiş)

Adaylar erp.ogm.gov.tr/online_basvuru/ adresindeki başvuru formunu doldurarak başvuru işlemini çevrimiçi (online) olarak yapacaklardır.

Yapmış oldukları başvuruyu onayladıktan sonra alacakları çıktıyı ıslak imza ile imzaladıktan sonra aşağıdaki belgelerle birlikte Beştepe Mahallesi Söğütözü Caddesi No:8/1 06560 – Yenimahalle / ANKARA adresindeki Orman Genel Müdürlüğü Personel Dairesi Başkanlığı Personel Şube Müdürlüğüne 21.12.2015 – 08.01.2016 tarihleri arasında bizzat elden teslim edeceklerdir. Posta veya diğer şekilde yapılacak başvurular kabul edilmeyecektir.



 • orman ve su işleri bakanlığı personel alımı 2016
 • orman ve su işleri bakanlığı