Maliye Bakanlığı Sözleşmeli Personel Alımı

maliye bakanlığı sözleşmeli personel alımıMaliye Bakanlığı 5 sözleşmeli personel alımı yapıyor.

MALİYE BAKANLIĞI MUHASEBAT GENEL MÜDÜRLÜĞÜ SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIM SINAVI DUYURUSU

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü bünyesinde istihdam edilmek üzere, 31.12.2008 tarihi ve 27097 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmelik”in 8 inci maddesi uyarınca, 2014 yılında yapılan Kamu Personel Seçme Sınavında (KPSS) KPSS P3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 katı aday arasından, Bakanlığımızca gerçekleştirilecek yazılı ve uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 5 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİYazılı ve uygulamalı sınav konuları, pozisyonlara uygun olarak genel ve özel şartlarda belirtilen tüm konuların yanı sıra temel bilişim konuları ve bilgi güvenliği konularıdır.

Yazılı sınav, 18 Nisan 2016 tarihinde Ankara’da yapılacaktır. Uygulamalı sınav tarihi ise yazılı sınav tarihinden itibaren on beş gün içerisinde muhasebat.gov.tr sitesinde ilan edilecektir.

Yazılı sınava girmeye hak kazanan adayların listesi ve sınav yerinin açık adresi muhasebat.gov.tr sitesinde 11.04.2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılımı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır.

 Yazılı sınav sonucunda 100 tam puan üzerinden 70 ve daha fazla puan alan adaylar uygulamalı sınava çağrılacaktır. Yazılı ve uygumalı sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Yazılı ve uygulamalı sınav sonucunda alınan notların aritmetik ortalaması alınmak suretiyle, adayların sözleşmeli bilişim personeli giriş sınavı nihai başarı dereceleri tespit edilecektir. Adaylar nihai başarı derecelerine göre sıralamaya tabi tutulacak ve kontenjan sayısı kadar adayla sözleşme yapılacaktır.

MAAŞ

Aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katıdır. Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İLETİŞİM BİLGİLERİ

Maliye Bakanlığı Muhasebat Genel Müdürlüğü M Blok Merkez Personel Şubesi 2. Kat 214 Nolu Oda İlkadım Caddesi TBMM Karşısı Dikmen  / ANKARA

Maliye Bakanlığı personel alımı başvuru şartları ve başvuru şekli hakkında detaylı bilgi için tıklayın