Kamu Hastaneleri Kurumu Memur Personel Alımı 2016

Sağlık Bakanlığı Kamu Hastaneleri Kurumu’nda görevlendirmek üzere personel alımı yapmaya devam ediyor.

kamu hastaneleri personel alımıSağlık Sisteminin Güçlendirilmesi ve Desteklenmesi Projesi kapsamında T.C. Sağlık Bakanlığı Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu’nda istihdam edilmek üzere aşağıdaki  tabloda belirtilen alanlarda  Rapor Bazlı  danışman hizmet alımı yapılacaktır.

İkraz No: 8531-TR

Proje Adı:N.3.1 Kamu Hastanelerinde Yenilikçi Sağlık Yönetimi ProjesiSıra No İhale No/Başvuru No: İşin Adı
1 TKHK/2016/CS/N.3.1.3./IC/3 Alan Uzmanı – Kaynak Geliştirme (Radyografik Görüntüleme Sistemleri) RAPOR BAZLI/IC
2 TKHK/2016/CS/N.3.1.3./IC/1 Akademisyen – Klinik Mühendislik (Merkez Eğitim ve Uygulama Birimi Eğitim Plan ve Müfredatı) RAPOR BAZLI/IC
3 TKHK/2016/CS/N.3.1.3./IC/6 Alan Uzmanı – Klinik Alan Tasarımı (Radyografik Görüntüleme Alanları) RAPOR BAZLI/IC
4 TKHK/2016/CS/N.3.1.3./IC/10 Alan Uzmanı – Klinik Mühendislik (Biyomedikal Envanter Veri Doğruluğu) RAPOR BAZLI/IC

Başvuruların son teslim tarihi 15/08/2016 günü saat 18.00’dir. Başvuruların aşağıda yer alan posta adresine elden/posta yoluyla ulaştırılması gerekmektedir.

Başvuruda bulunan kişilerin, yanlış beyanda bulunmaları adayları bağlamakta olup, bu nedenle beyanların doğru bilgi içermesi önem arz etmektedir.

Elden/ posta yoluyla yapılan başvuruların, ilan ekinde bulunan CV dosyası ve başvuru dilekçesi örneğine uygun olarak, eksiksiz hazırlanması şartı aranacaktır.

Dünya Bankası Satın Alma Kılavuzu Uygunluk başlığı altında 1.13(d) bendi gereğince; adaylar arasında 657 Devlet Memurları Kanunu kapsamında çalışanlar var ise; başvurularından 6 ay önce memuriyetle ilişiklerinin kesilmiş olması gerekmektedir. Memuriyetle ilişiği olan adayların başvuruları değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru için gerekli orijinal belgeler, adayların işe kabul edilmeleri kesinleştikten sonra sözleşme aşamasında kendilerinden istenilecektir.

Başvuruda bulunan adaylardan sadece kısa listeye kalanlara e-posta yoluyla geri bildirim yapılacaktır.

Not: Ekteki CV formatında doldurulmayan ve ilgili pozisyonun ihale numarası bulunmayan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

Başvuru  Adresi: 

Posta Adresi:

  • T.C. Sağlık Bakanlığı
  • Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu
  • Stok Takip ve Analiz Daire Başkanlığı
  • Nasuh Akar Mah. Ziyabey Cad. 1407. Sokak
  • No: 4   06520 Balgat / ANKARA
  • Detaylı Bilgi için link adresini kullanabilirsiniz: http://www.tkhk.gov.tr/6337_rapor-bazli-danisman