İş Bankası Personel Alımı 2017

İş Bankası 2017 yılının ilk personel alım ilanını yayılandı. İş Bankası personel statüsünde görevlendirmek üzere uzman yardımcısı alımı yapıyor.

iş bankası personel alımıİş Bankası İstanbul’da bulunan Genel Müdürlük Bölümlerinde görevlendirmek üzere uzman yardımcıları alınacaktır. Uzman Yardımcılığı sınavı, genel yetenek testi ve mesleki bilgi testinden oluşan ilk aşaması 3 Haziran 2017 ve izleyen günlerde gerçekleştirecektir. Sınav başvuruları 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 18:00’e kadar kabul edilecektir.

UZMAN YARDIMCILIĞI PERSONEL ALIMI BAŞVURU KOŞULLARI

 •  Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 • İngilizce, Almanca ve Fransızca dillerinden birini çok iyi derecede bilmek, aşağıda yer alan yabancı dil seviye tespit sınavlarından asgari olarak belirtilen sonuçları elde etmiş ve söz konusu durumu 31.12.2017 tarihine kadar geçerliliğini koruyan bir sınav sonuç belgesiyle belgeleyebilecek durumda olmak, (Sınavın tüm aşamalarında başarılı olan adaylar süreç sonunda yabancı dil sertifikalarını ibraz edemezlerse göreve başlatılamayacaktır.)
 • Yazılı sınav tarihi itibarıyla 30 yaşını doldurmamış olmak (3 Haziran 1987 ve sonrasında doğanlar başvurabilecektir),
 • Erkek adaylar için askerlik görevini tamamlamış olmak ya da en erken Ağustos 2018 celp dönemine kadar tecilli ya da muaf olmak (Sınav tarihinde askerlik görevini yürütmekte olanların en geç 2017 Mayıs ayı içinde terhis olacak durumda bulunmaları gerekmektedir),
 • Üniversitelerin, 4 yıllık eğitim verilen aşağıdaki bölümlerinden mezun olmak (İlgili bölümlerin yetkili makamlarca tanınmış, yabancı ülkelerdeki eşitlerinden mezun olup bu durumu belgeleyebilen adayların da başvuruları kabul edilmektedir). Lisans son sınıf öğrencilerinin en geç 2017 Haziran ayı içinde mezun olup bu durumu aynıtarih itibarıyla belgeleyebilmeleri gerekmektedir.
 • Daha önce, Bankamızın yaptığı sınavların herhangi birinin mülakat aşamasında ya da Bankamız uzman yardımcılığı ve müfettiş yardımcılığı sınavlarının değerlendirme merkezi aktiviteleri aşamasında başarısız sayılmamış olmak,
 • Daha önce yapılan Uzman Yardımcılığı sınavlarına bir defadan fazla katılmamış olmak,
 • Sağlık durumu Türkiye’nin her yerinde görev yapmaya elverişli olmak (Bu durum, evrak hazırlama aşamasında adaylardan istenecek tam teşekküllü bir hastaneden alınmış sağlık kurulu raporuyla belgelendirilecektir),
 • Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 • Affa uğramış olsa bile herhangi bir suçtan dolayı hapis cezasına hüküm giymemiş olmak,
 • Resmi dairelere, kurum ya da kuruluşlara mecburi hizmet yükümlülüğü altında bulunmamak.

UZMAN YARDIMCILIĞI SINAVISınav Tarihi ve Yeri

Sınavın yazılı aşaması 3 Haziran 2017 ve izleyen günlerde İstanbul’da gerçekleştirilecektir. ,

Sınav Başvuru ve Davetleri

Sınava başvurular 22 Mayıs 2017 Pazartesi günü saat 18.00’e kadar sadece ik.isbank.com. tr adresinde yer alan İş Başvuru Formu üzerinden yapılabilecektir. Şubelerimiz ya da Genel Müdürlük birimlerimiz aracılığıyla sınav başvurusunda bulunmak mümkün değildir.

Sınavla ilgili tüm davet ve duyurular 25 Mayıs 2017 Perşembe günü saat 18.00’den itibaren İş Başvuru Formunda yer alan Başvuru Durum Takip alanından yapılacaktır. Bu tarihten itibaren Başvuru Durum Takip alanının kontrol edilmesi önem taşımaktadır.

TÜRKİYE İŞ BANKASI VE UZMAN YARDIMCILIĞI POZİSYONUYLA İLGİLİ BİLGİLER

Uzman Yardımcısının Görevi

Genel Müdürlük ve Kurumsal Şubelerde, görev yaptığı birimin faaliyetlerini Banka mevzuatı çerçevesinde takip etmek, uygulamak ve geliştirmektir.

Çalışma Yerleri

İş Bankası Uzman Yardımcılığı sınavlarında başarılı olanlar, Genel Müdürlük Bölümlerimizde ve Kurumsal Şubelerimizde görevlendirilir.

Kariyer Yolu

İş Bankasının işe başlayan stajyer uzman yardımcıları bir yılın sonunda uzman yardımcısı olurlar. Bu unvanlara sahip çalışanlar belirli bir süre sonra katıldıkları yeterlilik sınavlarında başarılı olmaları halinde uzman olmaya hak kazanırlar. Daha sonra performanslarına göre, Bankamızın yönetici kadrolarına atanırlar.