Hava Kuvvetleri Komutanlığı Sivil Memur Alımı

hava kuvvetleri komutanlığı sivil memur alımıHava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memur alımı yapıyor. Sivil memur alımı için başvurular 25 Aralık 2015 – 25 Ocak 2016 tarihleri arasında kabul edilecek olup, başvuru sonuçları ise 12 Şubat 2016 tarihinde açıklanacaktır.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR ALIMI

Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memur alımında uygulanacak seçim aşamaları; hastane muayene işlemleri, güvenlik soruşturması, adayların, asıl ve yedek durumlarının internette yayınlanması ve güvenlik soruşturmalarının sonuçlanması ve sağlık raporlarının TSK Sağlık Komutanlığınca onaylanmasını müteakip, Hava Kuvvetleri Personel Başkanlığı tarafından atamaları yapılacaktır. olarak gerçekleşecektir.

HAVA KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI SİVİL MEMUR BAŞVURUSU YAPMAK İSTEYEN ADAYLARDA ARANACAK NİTELİKLER

  1. Devlet memurluğuna alınacaklarda aşağıdaki genel ve özel şartlar aranır.
  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Türk Ceza Kanununun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.
  • Askerlik durumu itibariyle;
  • Erkek adaylar için başvuruların son günü (22 Nisan 2016) itibarıyla askerlik durumu bakımından; askerlikle ilgisi bulunmamak,
  • Askerlik çağına gelmemiş bulunmak,
  • Askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak.
  • Son mezun olunan öğrenimle ilgili olarak, 2014 yılı Kamu Personel Seçme Sınavına girmiş olmak ve bu sınavdan ortaöğretim mezunları için KPSS P94, önlisans mezunları için KPSS P93, lisans mezunları için KPSS P3, ve İngilizce öğretmenliği için 2015 yılı KPSS P121 puanına sahip olmak,

BAŞVURU ŞEKLİ VE TARİHİ

Başvurular, 25 Aralık 2015 Cuma günü saat 17:00’da başlayıp, 25 Ocak 2016 Pazartesi günü saat 08:00’da sona erecektir. Başvurular sadece www.tekok.edu.tr internet adresinde yer alan başvuru linkinde ilgili alanlara gerekli bilgileri doldurarak yapılacaktır. Başvuru sayfasında doldurulacak bilgilerin doğruluğundan ve sonrasında doğabilecek hukuki sorumluluklardan adaylar sorumludur.Hava Kuvvetleri Komutanlığı sivil memur alımı hakkında daha fazla detay için tıklayın