Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Alımı 2016

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı yapıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı yapıyor.

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı yapıyor. Gümrük ve Ticaret Bakanlığı personel alımı 21-25 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ BİLİŞİM PERSONEL ALIMI SINAV DUYURUSU

Bakanlığımız Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı bünyesinde istihdam edilmek üzere 31/12/2008 tarih ve 27097 sayılı Resmi Gazete’ de yayımlanan “Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca, 2014 ve 2015 KPSSP3 puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır.) ile yabancı dil puanın yüzde 30 (otuz) unun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak (bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylarda sınava katılmaya hak kazanacaklardır.) sözleşmeli bilişim personeli pozisyonunun 10 (on) katı aday arasından, Bakanlığımız tarafından 21-25 Mart 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek sözlü sınav sonucunda oluşacak başarı sırasına göre 14 sözleşmeli bilişim personeli alınacaktır.

GENEL ŞARTLAR

a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde sayılan genel şartları taşımak,b) Fakültelerin dört yıllık bilgisayar mühendisliği, yazılım mühendisliği, elektrik mühendisliği, elektronik mühendisliği, elektrik ve elektronik mühendisliği, endüstri mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş, yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2, 3 ve 4 katı ödenecek pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

c) (b) bendinde belirtilenler dışında kalan dört yıllık eğitim veren fakültelerin mühendislik bölümlerinden, fen-edebiyat, eğitim ve eğitim bilimleri fakültelerinin, bilgisayar ve teknoloji üzerine eğitim veren bölümleri ile istatistik, matematik ve fizik bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş, yurt dışındaki yüksek öğretim kurumlarından mezun olmak, (Aylık brüt sözleşme ücret tavanının 2 katı ödenecek ve pozisyonlardan yalnızca biri için başvurabileceklerdir.)

ç) Yazılım, yazılım tasarımı ve geliştirilmesi ile bu sürecin yönetimi konusunda veya büyük ölçekli ağ sistemlerinin kurulumu ve yönetimi konusunda ücret tavanı iki katını geçemeyecekler için en az 3 yıllık, diğerleri için en az 5 yıllık mesleki tecrübeye sahip bulunmak, (Mesleki tecrübenin belirlenmesinde; bilişim personeli olarak 657 sayılı Kanuna tabi kadrolu veya aynı Kanunun 4’üncü maddesinin (B) bendi ya da 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye tabi sözleşmeli statüdeki hizmetler ile özel kesimde sosyal güvenlik kurumlarına prim ödenmek suretiyle isçi statüsünde bilişim personeli olarak geçtiği belgelenen hizmet süreleri dikkate alınır),

d) Bilgisayar çevre birimlerinin donanımı ve kurulan ağ yönetimi güvenliği hakkında bilgi sahibi olmaları kaydıyla güncel programlama dillerinden en az ikisini bildiğini belgelemek.

ÖZEL ŞARTLAR:

1- İş Analisti: (1 kişi- Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

İş biriminin ihtiyaçları doğrultusunda, kullanıcı gereksinimlerinin, iş süreçlerinin Analiz dokümanlarını hazırlamak,

Teknik analiz, teknik tasarım, veri tabanı tasarımı ve mimari altyapı çalışmalarını gerçekleştirmek,

Analitik sorgulama ve problem çözme becerisi yüksek,

Object Oriented Programlama ve Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojileri Net Framework, ASP.NET, C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework, Java programlama konusunda tecrübeli olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanları ile iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak, Takım çalışmasına yatkın, insan ilişkileri kuvvetli ve iletişime açık olmak,

İş akışı grafikleri hazırlama bilgisine sahip ve bu konudaki yazılımları kullanma deneyimi olan (Ör:Visio, Smartdraw),

Yoğun iş temposu ve esnek mesai saatleri içerisinde çalışabilir olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak.

Tercihen;

Yurtiçi üniversitelerin İngilizce eğitim veren ilgili bölümlerinden birinden mezun olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak. (İş Analisti)

2- Veri Tabanı Programlama: (1 kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

Oracle , MSSQL veri tabanlarında ile ilgili ileri seviyede bilgiye sahip olmak,

Oracle, MSSQL konfigürasyon ve yönetimi hakkında bilgili olmak,

İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı sistemleri yönetimi, Veritabanı cluster kurulum (Cok Node’lu mimari),

Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning, konusunda deneyimli olmak,

Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen:

Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak. (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği, Matematik Mühendisliği, Matematik, Fizik ve ilgili bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.)

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı programlama üzerinde en az 3 yıl çalışmış olmak.

3- Ağ Sistemleri Uzmanı (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

Bilişim sistemleri iletişimi konusunda 5 yıl tecrübeli olmak,

Cisco CCNP-RS sertifikasına sahip olmak,

En az 2500 kullanıcılı ve 5 omurga, 2 core router, 120 kenar anahtar ve birden fazla WAN bağlantısı olan bir kurum veya kuruluşun ağ kurulum ve yönetimini yapmış olmak,

NAC (Network Access Control) teknolojisi ve donanımları hakkında ileri düzey bilgi ve tecrübe sahibi olmak ve bir kurum ve/veya kuruluşun en az 100 kullanıcılı IEEE 802.1x uygulamasını yapmış ve/veya projede aktif olarak yer almış olmak,

Wireless ve LoadBalancer teknolojileri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak, kurulum ve işletim yapmış olmak,

Cisco Nexus 5000 / 7000 serisi switchler, Cisco ASR-1000 / 7200 Serisi Router’lar ve Cisco VOIP çözümleri konusunda ileri düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

VPN teknolojileri, MPLS ve Dinamik Routing protokolleri ve uygulaması konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen:

Cisco CCIE-RS sertifikasına sahip olmak,

IPv6 adresleme, routing ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak,

Aruba wireless sistemleri kurulum ve işletimi yapmış olmak,

F5 Load Balancer kurulum ve işletimi yapmış olmak.

Sertifika talep edilmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmesi talep edilecektir.

4- SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) Uzmanı (1 kişi-Tam zamanlı-Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 2 katı)

CEH Sertifikası sahibi olmak,

Siber Olaylara Müdahale Ekibi Kurulum ve Yönetimi Eğitimi Sertifikasına sahip olmak,

Bilgi Güvenliği konusunda Çeşitli güvenlik açığı, tehdit ve bilgi sistemleri saldırıları konusunda bilgi sahibi olmak,

PRTG Network Monitor, Coslat, Cisco ISE gibi güvenlik programlarını bilmek tercih sebebidir.

C# , .Net , Oracle, SQL konularında bilgi sahibi olması tercih sebebidir.

Network konusunda bilgi sahibi olmak,

Kablosuz ağ yönetimi (tercihen ARUBA) konusunda bilgi sahibi olmak,

SOME konusunda en az 1 yıl tecrübeli olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak.

5- Yazılım Geliştirmede İleri Seviyede Yazılım Uzmanı: (2 kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)

Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim Net Framework, ASP.NET, C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework, LINQ ile geliştirilen projelerde uygulama geliştirmiş olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

WebServis (SOAP, WSDL, XML, XSLT, XSD) ve WCF (Windows Communication Foundation) ile uygulama geliştirmiş olmak,

.NET Entity Framework, ASP.NET MVC ile uygulama geliştirmiş olmak,

HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ konularında uygulama geliştirmiş olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında bilgi sahibi olmak,

Temel sunucu donanım bilgisi sahibi olmak, – Uygulama sunucusu (IIS) konusunda bilgi sahibi olmak

Kurumsal Entegrasyon Servis platformu (ESB) ve XML Gateway mimari konusunda bilgi sahibi olmak.

SOA Mimarisi, XML web servisleri, web servisleri güvenliği ve harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi sahibi olmak,

UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,

Android ve iOS platformuna sahip mobil cihazlar için uygulama geliştirme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

7/24 Sistem ve bakım yönetimi yapmış olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer)

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications

Windows 8 işletim sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak, Tercihen;

Yurtiçi üniversitelerin İngilizce eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği programlarından birinden mezun olmak.

7 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak.

Oracle Database Administration konusunda Eğitim, Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

Ms Project konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

Süreç Yönetimi konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

Proje Yönetimi konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

Yazılım Uzmanlığı C#-ASP.NET, ADO.NET konularında Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak.

Yazılım testi konusunda kurumsal firmalarda iş deneyimi olmak,

Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojileri Net Framework, ASP.NET, C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework, Java ve nesneye yönelik programlama konusunda tecrübeli olmak,

SoapUI ile web servis testleri gerçekleştirmiş olmak,

Yerli/yabancı firmalarla yazılım testi dış kaynak anlaşmaları yapma konusunda tecrübeli olmak,

Test araçları ve yazılım test otomasyonu konusunda tecrübeli olmak,

ISQTB(International Software Testing Qualifications Board) ileri seviye Test Analisti sertifikasına sahip olmak,

Planlama ve koordinasyon yeteneğine sahip olmak,

Analiz dokümanlarından yola çıkarak projelerin test senaryolarını hazırlama yeteneğine sahip olmak,

Hazırlanan test senaryolarına uygun şekilde test sürecini (fonksiyonel, performans, yük, güvenlik, vb.) gerçekleştirmek, test sonuçlarında oluşan hataların çözümlenme sürecini takip yeteneğine sahip olmak,

İş biriminin ihtiyaçları doğrultusunda iş birimlerine kullanıcı kabul testlerinin tasarımı ve hazırlanması sürecinde tecrübeli olmak,

Projelerin test planlarını hazırlamak, testlerin takip ve koordinasyonu konusunda tecrübeli olmak,

UML ve tasarım kalıpları konularında bilgili ve deneyimli olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş, iyi seviyede SQL, PL/SQL veya T-SQL bilgisine sahip olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak, Tercihen;

Yazılım Test Süreci konusunda Eğitim Katılım veya Uzmanlık sertifikasına sahip olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

5 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

7- Sistem Uzmanı (2 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 3 katı)

En az 5.000 aktif kullanıcıya sahip; Active Directory, SCCM ve Exchange ürünlerinin kullanıldığı bir sistem merkezinde, en az 5 yıl sistem uzmanı olarak çalışmış olmak,

Microsoft Windows sunucu ailesi (2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2 ) bakım, izleme ve yapılandırma konularında tecrübe sahibi olmak,

Microsoft Exchange 2010-2013 ve Microsoft Lync Server. çoklu site üzerinde Active Directory uygulaması, DNS, DHCP, File Server, Windows Remote Desktop mimarisi konularında kurulum, konfigürasyon, upgrade ve sorun çözümleme tecrübelerine sahip olmak,

Microsoft Windows PC işletim sistemi ailesi ( Windows 7, Windows 8, Windows 10 ) ve bu işletim sistemlerinin Aktif Dizin ortamında kullanımı ve yönetimi ve sorun çözümleme konusunda tecrübeli olmak,

Windows sunucu ortamlarında problem çözme, log inceleme gibi konularda bilgi sahibi olmak,

Windows sunucularda performans problemlerinin çözümü konusunda bilgi sahibi olmak,

Sunucu donanımları ve yapılandırması ( disk, Ethernet, hba, raid vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

VMware veya HyperV sunucu sanallaştırma konusunda bilgi sahibi olmak,

İmajlama konusunda bilgi sahibi olmak,

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE) Server Infrastructure sertifikasına sahip olduğunu belgelemek,

Tercihen aşağıdaki sertifikalara sahip olduğunu belgelemek,

Microsoft® Certified Technology Specialist: Administering and Deploying System Center 2012 Configuration Manager,

Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE)

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak,

Bilişim sistemleri konusunda en az 8 yıl tecrübeli olmak,

ITIL sertifikasına sahip olmak,

Network konusunda bilgi sahibi olmak tercih sebebidir.

Sertifika talep edilmeyen ancak bilgi sahibi olması beklenilen konularda daha önce çalışılan işyerlerinden ilgili konuda çalıştığını gösterir referans mektubu getirmesi talep edilecektir.

8- Yazılım Takım Lideri ve Çözüm Mimarı: (2 kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

Web tabanlı uygulama geliştirme teknolojilerine hakim Net Framework, ASP.NET, Java konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

C# Wcf, Wpf, MVC, Entity Framework ile uygulama geliştirme olmak,

Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak(Sadece Yazılım Takım Lideri),

Servis Odaklı Mimari (SOA), Olay Odaklı Mimari (EDA), Kurumsal Entegrasyon (EAI), İş Süreçleri Yönetimi (BPM), Kurumsal Mimari (EA), Süreç Zekası (PI) konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

ARIS modelleme platformu ile iş süreçleri ve kurumsal mimari modelleme konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak; tercihen bu konuda eğitim almış olmak,

BPEL, BPMN 2.0 konularında bilgi ve proje deneyimi sahibi olmak,

“In-Memory Processing” Teknolojilerinde bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Herhangi bir uluslararası ticari yazılım tedarikçisi tarafından sağlanan kurumsal entagrasyon platformu (ESB-Enterprise Service Bus) ile geliştirilen en az 3 farklı projede görev almış olmak. Tercihen “webMethods ESB” ürünü ile proje geliştirmiş olmak,

Operasyonel çok paydaşlı birden fazla ulusal kamu projesinde görev almış olmak ve Yazılım projelerinden takım lideri, proje müdürü pozisyonlarında çalışmış, ilgili pozisyondaki bilgi ve deneyime sahip olmak,

Orta Katman Çözümleri üzerine özellikle Oracle ürünlerinin kullanıldığı en az 5000 kullanıcılı bir kamu veya kurumsal büyük ölçekli projelerde çalışmış olmak,

Xml, XSLT, XSD konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Enterprise Service Bus, Xml web servisleri, harici sistem entegrasyonları konusunda bilgi ve deneyim sahibi olmak,

İlişkisel veri tabanları ile uygulama geliştirmiş ve iyi seviyede SQL,PL/SQL,T-SQL bilgisine sahip olmak,

HTML, CSS, Javascript, Ajax, JQuery, JSON, XML, LINQ, ASP.Net Web Api dinamik tek sayfa web uygulamaları konularında uygulama geliştirmiş olmak,

Nesne tabanlı analiz ve tasarım hakkında iş tecrübesine sahip olmak,

Süreç yönetim araçları (MS. Project, Microsoft TFS, JIRA ya da IBM Rational) ve uygulama yaşam dongusu (Application Lifecycle Management, ALM) konusunda deneyimli olmak ve bunlardan en az birini belgeleyebilmek (deneyim sahibi olmak)

Visual Studio ve IIS uzerine eklenti yazma bilgi ve deneyimine sahip olmak,

PMP (Project Management Professional) sertifikasına sahip olduğunu belgelemek (Sadece Yazılım Takım Lideri),

ISO 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Standartları konusunda bilgi ve tecrübesi bulunmak,

Microsoft Sharepoint geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapabiliyor olmak,

Aşağıda belirtilen sertifikalardan en az birine sahip olduğunu belgelemek,

MCPD (Microsoft Certified Proffessional Developer),

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Web Applications,

MCSD (Microsoft Certified Solutions Developer): Application Lifecycle Management,

CMMI 3 seviyesindeki yazılım geliştirme ekibinde en az 3 (üç) yıl Proje Yöneticisi olarak iş tecrübesine sahip olduğunu belgelemek,

Mobil uygulama (Android, IOS, Windows Mobile) geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

7/24 Sistem ve bakım yönetimi yapmış olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

Windows 8 İşletim Sistemi özellikleri ve uygulama geliştirme konusunda bilgi sahibi olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

Tercihen:

Uluslararası bir kuruluştan “Enterprise Applications Integration – Professional” sertifikasına sahip olmak,

Yurtiçi üniversitelerin İngilizce eğitim veren Bilgisayar Mühendisliği programlarından birinden mezun olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

10 yıl çalışma tecrübesine sahip olmak.

9- Veri Tabanı Yöneticisi: (1 kişi – Tam zamanlı – Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

Müşteri yönetimi, takım yönetimi, alt yüklenici yönetimi, risk yönetimi, proje yönetimi konularında bilgi ve deneyim sahibi olmak,

Oracle Database 11g Certified Professional sertifikasına sahip olmak,

Oracle Veri tabanı Yönetimi konusunda uzman seviyesinde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Oracle Dataguard konfigürasyon ve yönetimi hakkında tecrübe sahibi olmak,

İleri seviyede PL/SQL, T-SQL bilgisine sahip olmak,

Linux, Unix ve Windows platformlarında tecrübe sahibi olmak,

Veri tabanı sistemleri yönetimi, Veri tabanı cluster kurulum (Cok Node’lu mimari),

Yedekleme, sorun giderme operasyonları, Performance/SQL Tuning, konusunda deneyimli olmak,

Sistemlerin sürekliliği konusunda tecrübeli (RAC, RAID, standby) en az 5 yıl deneyimli olmak,

Analitik düşünebilen, takım çalışmasına yatkın ve iletişim becerisi yüksek olmak,

Hızlı öğrenme ve kendini geliştirme yeteneğine sahip olmak,

İyi seviyede İngilizce bilgisine sahip olmak,

Erkek adaylar için en az 4 yıl askerlikle ilişiği olmamak ya da askerliğini yapmış olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak.

Tercihen:

Üniversitelerin 4 yıllık ilgili bölümlerinden mezun olmak, (Bilgisayar Mühendisliği, Elektrik-Elektronik Mühendisliği bölümlerinden mezun olmak tercih sebebidir.)

OCT Belgesine sahip olmak,

Orta veya büyük ölçekli bilgi işlem merkezlerinde veri tabanı yöneticisi olarak en az 10 yıl çalışmış olmak.

10- Sunucu ve Veri Depolama Yöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

En az 10.000 kullanıcılı bir sistemde aşağıdaki maddelerde belirtilen alanlarda toplam beş (5) yıl ve üzeri çalışmış olmak,

EMC ve Hitachi Storage sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak. Disk depolama sistemleri protokolleri (FC, SAN, NAS, ISCSI, vb.) hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

EMC Datadomain yedekleme donanımı ve Networker yedekleme yazılımı sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Unix ve Linux işletim sistemleri konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, RHCE (Red Hat Certified Engineer) sertifikası sahibi olmak,

MS Windows Server ( 2008, 2008 R2, 2012, 2012 R2), işletim sistemlerinin kurulumu ve yönetimi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak, The Microsoft Certified Solutions Expert (MCSE): Server Infrastructure sertifikasına sahip olmak,

Vmware ve Hyper-V sanallaştırma platformları konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak, VMware Certified Professional 5 (VCP ) ve üzeri, ile MCITP: Virtualization Administrator sertifikasına sahip olmak,

HP Proliant ve Blade serisi sunucu ailesi hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Cisco ve Brocade SAN sistemleri yönetebilecek düzeyde bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Analitik düşünce ve hızlı problem çözme yeteneğine sahip olmak,

Yoğun ve stresli iş temposuna ayak uydurabilmek,

Dokümantasyona önem vermek ve bunu düzenli olarak yapmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak.

11- Bilgi Güvenliği Yöneticisi (1 kişi – Tam zamanlı- Aylık Brüt Sözleşme Ücret Tavanının 4 katı)

Antivirüs, Antispam, Güvenlik Duvarı, Saldırı Önleme Sistemi, İçerik Filtreleme yazılımı gibi bilgi güvenliği ürünlerinin kullanıldığı, en az 5000 aktif kullanıcıya sahip Active Directory ortamında bilgi güvenliği uzmanı olarak en az 5 (beş) yıl çalışmış olmak ve bunu belgelemek,

Certified Information Systems Security Professional (CISSP) veya Certified Information Systems Auditor (CISA) sertifikasına sahip olmak,

Certified Ethical Hacker (CEH) (v8 ve üstü) veya GIAC Penetration Tester (GPEN) sertifikasına sahip olmak,

Microsoft ve Linux işletim sistemleri ve güvenliği konularında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Yerel Alan Ağı (LAN), Geniş Alan Ağı (WAN), Kablosuz Yerel Alan Ağı (WLAN), Sanal Özel Ağ (VPN), Yük Dengeleyici (Load Balancer), 802.1x konularında bilgi sahibi olmak,

Checkpoint Firewall, Imperva WAF/DBF ile McAfee URL Filtreleme, McAfee IPS ürünleri konusunda ileri düzeyde bilgi sahibi olmak,

Check Point Certified Security Expert (CCSE) (R76 ve üzeri), Imperva Database Security Specialist (IDSS), Imperva Web Security Specialist (IWSS) ve Intel Security Certified Product Specialist NSP sertifikalarından en az birine sahip olmak,

Bilgi Güvenliği Süreçleri, İş Sürekliliği, Risk Yönetimi Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Penetrasyon / Sızma Testi, Zafiyet Tarama Sistemleri hakkında bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Merkezi iz kaydı (log) yönetimi, SIEM konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Web Uygulama Güvenliği, OWASP araçları ve metodolojileri konusunda bilgi sahibi olmak,

Problem çözme ve analitik düşünce yeteneğine sahip olmak,

Takım çalışmasına yatkın olmak.

Tercihen:

Elektrik ve Elektronik Mühendisliği veya Bilgisayar Mühendisliği Bölümü mezunu olmak,

Check Point Certified Security Expert (CCSE) (R76 ve üzeri), Imperva Database Security Specialist (IDSS), Imperva Web Security Specialist (IWSS) ve Intel Security Certified Product Specialist NSP sertifikalarından en az birine sahip olmak,

Cisco Certified Network Professional (CCNP) Security ve/veya Cisco Certified Security Professional (CCSP) sertifikasına sahip olmak,

ISO 27001 Baş Denetçi sertifikasına sahip olmak,

Veri sızıntısı engelleme (DLP) konusunda bilgi ve tecrübe sahibi olmak,

Bilgi Güvenliği Standartları konusunda tecrübe sahibi olmak, (ISO 27001, COBIT, ITIL vb.)

IPv6 adresleme, yönlendirme ve tünelleme konularında bilgi sahibi olmak.

İSTENİLEN BELGELER, BAŞVURU ŞEKLİ, YERİ VE TARİHİ:

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesine başvurabileceklerdir. Genel Şartlar başlığında istenilen nitelikler zorunlu şartlardır. Mesleki tecrübe sürelerinde lisans mezuniyeti sonrasındaki hizmetler dikkate alınır.

İstenilen Belgeler:

Başvuru formu (Fotoğraflı)

Özgeçmiş

Referans mektubu (daha önce görev yapmış olduğu yerlerden alınacak)

İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) alınan puanı veya bu dilde yapılan yabancı dil sınavlarından ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen YDS dengi puanı gösterir belgenin aslı veya onaylı sureti (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.) (Sınava çağrılacak adayların belirlenmesinde KPSS puanının %70’i ile yabancı dil puanının %30’unun toplamı dikkate alınacaktır.)

Lisans diploması ya da geçici mezuniyet belgesinin aslı veya onaylı sureti, (Aslı ibraz edildiği takdirde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır.)

Genel şartlarda istenilen nitelikleri gösteren diğer belgeler,

Her bir pozisyon için özel şartlarda istenilen sertifikalar ve nitelikleri gösteren belgeler. (Sertifikalar sınavla alınmış olmalıdır.)

Tüm sertifikalar, verildikleri kuruluşun belirlediği sertifika geçerlilik sorgulama yöntemleriyle Bakanlığımız tarafından doğrulanacaktır. Sunulan sertifikaların doğrulanabilmesi için sertifika numarası, sorgulama ve doğrulama adresleri, sorgulama şifresi gibi bilgi ve belgelerin sağlanması adayın sorumluluğundadır. Sağlanan bilgi ve belgelerle sertifikanın geçerliliği teyit edilemezse söz konusu sertifika dikkate alınmayacaktır.

Başvuru Şekli ve Tarihi:

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı (www.gtb.gov.tr) sitesinde bulunan başvuru formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurulduktan sonra, belgelerle beraber, başvuruları 08-22 Şubat 2016 tarihleri arasında en geç mesai bitimine kadar, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı’na şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta yolu ile yapılması gerekmektedir. Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra gelen başvurular ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.

Başvuru Yeri: Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Personel Dairesi Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı No:151 Eskişehir Yolu 9. Km Kat:5 Oda No:522 Çankaya /ANKARA

BAŞVURULARIN DEĞERLENDİRİLMESİ:

Başvuruların incelenmesi sonucunda genel ve özel şartları sağlayan adaylardan, KPSS puanının yüzde yetmişi (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 (yetmiş) olarak dikkate alınır) ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puanlıdan başlanarak sınava çağrılacaktır.

Bu sıralamaya göre son sırada aynı puana sahip birden fazla adayın bulunması halinde bu kişilerin tamamı sınava kabul edilecektir. Sözlü sınavlarda başarılı olmak için 100 tam puan üzerinden en az 70 tam puan alınması zorunludur. Sözlü sınav sonucuna göre Bilişim Personeli

E – BAŞVURU SONUÇLARININ DUYURULMASI

KPSS puanının yüzde yetmişi ile yabancı dil puanının yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre sözlü sınava çağırılacak aday listesi www.gtb.gov.tr sitesinde 10 Mart 2016 tarihinde ilan edilecektir. Ayrıca yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sınava katılma hakkını elde edemeyen başvuru sahiplerine herhangi bir bildirimde bulunulmayacaktır.

F – SÖZLÜ SINAV KONULARI, YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınavda adaylara aşağıda belirtilen konulardan teori ve uygulama soruları sorulacaktır.

Yazılım Mühendisliği,

Proje Yönetimi,

Veri tabanı tasarımı ve yönetim sistemleri,

Programlama Dilleri (C#, C++ veya Java),

ASP.net gibi web tabanlı uygulama,

Bilgisayar Ağları,

Bilgi Güvenliği,

İşletim Sistemleri,

Yazılım mimarisi,

Uygulama (Komisyon adaylardan bilgisayar başında kodlama yapmasını isteyebilecektir. Bu uygulamada adayın algoritmayı doğru olarak kodlaması, yazılım dilinin kütüphanelerini ve teknolojilerini kullanması, nesne tabanlı programlama bilgisi, test güdümlü programlama bilgisi ve kod kalitesi (refactoring ve tasarım kalıplarının uygulanması) ve veri tabanı bilgisi ölçülecektir,

Pozisyonla ilgili diğer konular.

G- SÖZLÜ SINAVIN YERİ VE TARİHİ

Sözlü sınav tarihleri başvuru sonuçlarının ilan edildiği gün duyurulacaktır. Sözlü sınav Gümrük ve Ticaret Bakanlığı Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı Dumlupınar Bulvarı No: 151 Eskişehir Yolu 9. Km. Çankaya/ANKARA adresinde bulunan Bakanlık Hizmet binasında yapılacaktır.

H – SONUÇLARIN DUYURULMASI

Yapılacak sözlü sınav sonuçları www.gtb.gov.tr sitesinde ilan edilecektir. Ayrıca, yazılı bildirim veya tebligat yapılmayacaktır. Sözlü sınav sonucunda her bir pozisyon sayısı kadar yedek aday belirlenebilir. Gerçeğe aykırı beyanda bulunanların başvuruları geçersiz sayılacak, Hizmet Sözleşmesi yapılmış ve göreve başlamış olsalar dahi sözleşmeleri iptal edilecek, haklarında genel hükümlere göre yasal işlem yapılacaktır. Bu durumda olan kişilerin yerlerine varsa yedek sırasında sırası gelen adayın yerleştirmesi yapılacaktır.

I- ÜCRET

Aşağıdaki tabloda da belirtilen pozisyonlar için; tam zamanlı aylık brüt sözleşme ücreti, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunun 4 üncü maddesinin (B) bendine göre istihdam edilenler için sözleşme ücret tavanının iki katı (8.668,06 TL), üç katı (13.002,09 TL ) ve dört katı (17.336,12 TL) olarak belirlenmiştir.

Ancak Kurum, tavan ücretin altında sözleşme düzenlemeye ve ödeme yapmaya yetkilidir.

İlan Sıra No Alınacak Kişi Sayısı Ünvan Ücret Açıklama
1 1 İş Analisti 2 Kat Sözleşme ücret tavanının iki katı
2 1 Veri Tabanı Programlama 2 Kat Sözleşme ücret tavanının iki katı
3 1 Ağ Sistemleri Uzmanı 2 Kat Sözleşme ücret tavanının iki katı
4 1 SOME (Siber Olaylara Müdahale Ekibi) Uzmanı 2 Kat Sözleşme ücret tavanının iki katı
5 2 Yazılım Geliştirmede İleri Seviyede Yazılım Uzmanı 3 Kat Sözleşme ücret tavanının üç katı
6 1 Yazılım Güvenlik/Test Yöneticisi 3 Kat Sözleşme ücret tavanının üç katı
7 2 Sistem Uzmanı 3 Kat Sözleşme ücret tavanının üç katı
8 2 Yazılım Takım Lideri ve Çözüm Mimarı 4 Kat Sözleşme ücret tavanının dört katı
9 1 Veri Tabanı Yöneticisi 4 Kat Sözleşme ücret tavanının dört katı
10 1 Sunucu ve Veri Depolama Yöneticisi 4 Kat Sözleşme ücret tavanının dört katı
11 1 Bilgi Güvenliği Yöneticisi 4 Kat Sözleşme ücret tavanının dört katı
Toplam 14

Duyurulur.  • gümrük ve ticaret bakanlığı personel alımı 2016
  • gümrük bakanlığı personel alımı 2016