Dışişleri Bakanlığı Lise Mezunu Personel Alım İlanı

dışişleri bakanlığı lise mezunu personel alımıDışişleri Bakanlığı KPSS şartı aramadan en az lise veya dengi okullardan mezun olmak şartıyla sözleşmeli personel alımı yapıyor.

DIŞİŞLERİ BAKANLIĞI SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMI

T.C. Houston Başkonsolosluğu’nda münhal bulunan bir adet Sözleşmeli Sekreter pozisyonuna sınavla personel alınacaktır.ADAYLARDA ARANAN NİTELİKLER :

 1. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olmak,
 2. Sınav tarihi itibariyle 41 yaşından gün almamış olmak,
 3. En az lise veya dengi okulları ile bu okullarla eşdeğer olduğu Milli Eğitim Bakanlığınca onaylanmış yabancı okullardan mezun olmak,
 4. Kamu haklarından yoksun bulunmamak,
 5. Ağır hapis veya 6 aydan fazla hapis veya affa uğramış olsalar dahi zimmet, ihtilas, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanmak, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı bir fiilden dolayı hapis cezasından hükümlü bulunmamak,
 6. Erkekler için askerliğini yapmış olmak veya yapmış sayılmak,
 7. Her türlü iklim koşullarında görev yapmaya engel durumu bulunmadığını sağlık kurulu raporu ile belgelemek (Sağlık Kurulu Raporu istihdam edilecek adaylardan istenir),
 8. Çok iyi derecede İngilizce ve Türkçe bilmek,
 9. Bilgisayar ve daktilo kullanabilmek.

Dışişleri Bakanlığı lise mezunu personel alımı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın • dışişleri bakanlığı personel alımı
 • lise mezunu memur alımları 2016
 • 2016 lise mezunu memur alımı