Çukurova Kalkınma Ajansı 12 personel alacak

çukurova kalkınma ajansı personel alımıÇukurova Kalkınma Ajansı 12 personel alımı yapacak.

Çukurova Kalkınma Ajansı analitik düşünen, ekip çalışmasına yatkın, İngilizceyi iyi konuşan, ifade ve temsil kabiliyeti yüksek, yurtiçi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmayan 1 iç denetçi, 10 uzman ve 1 destek personel alımı yapacağını açıkladı.

Adana ve Mersin illerinde faaliyet gösteren Çukurova Kalkınma Ajansı personel alımı sözlü yarışma sınavı ile yapılacaktır. Çukurova personel alımı başvuruları 21-25 Aralık 2015 tarihleri arasında Çukurova Kalkınma Ajansı’nın internet sitesi üzerinden elektronik olarak yapılacak olup posta yoluyla veya elden başvurular kabul edilmeyecektir.

ÇUKUROVA PERSONEL ALIMI ARANAN ŞARTLAR

  • Türk vatandaşı olmak,
  • Kamu haklarından mahrum bulunmamak,
  • Affa uğramış olsalar bile devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyeti kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık, resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, devlet sırlarını açığa vurma suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,
  • Devamlı olarak görev yapmasına engel olabilecek, daimi vücut ya da akıl hastalığı ile mevcut sakatlığı ya da özrü bulunmamak,
  • Yurt içi ve yurt dışı seyahat engeli bulunmamak.

Çukurova personel alımı hakkında daha fazla bilgi için tıklayın