Çalışkan memura yol göründü

Memurlar için performans yönetmeliği hazırlandı. Memurun çalışkan olmasını dikkate almayan yeni yönetmelik, terfi için amirin gözüne girmeyi şart koşuyor.

Önümüzdeki yıldan itibaren uygulanması planlanan performans sistemine göre, çalışkanlıklarıyla vatandaşın memnuniyetini kazanan memurlar amirlerinin gözüne giremezse cezaya çarptırılıp sürgüne gönderilebilecek. Amirin gözüne giren memur ise iş yapmasa da hem para ödülü alacak hem de terfi edecek. Uygulamanın 1 Ocak 2018 tarihinden itibaren başlatılması planlanıyor.

MEMNUNİYET HİÇE SAYILDI

Hükümetin iş yapmayan memuru cezalandırmak, çalışkan memuru ödüllendirmek için getireceğini açıkladığı yeni performans taslağında vatandaş memnuniyeti hiçe sayıldı. Devlet Personel Başkanlığı’nın hazırladığı performans yönetmelik taslağına göre, memurun performans notunu hizmeti alan vatandaş değil, üst amir belirleyecek.Vatandaş memurun hizmetinden çok memnun kalsa da vereceği performans notu sonucu etkilemeye yetmeyecek. Amir, siyasi görüşünün uyuşmadığı ya da tipini beğenmediği çalışkan memuru isterse düşük not verip sürgüne gönderebilecek.

VATANDAŞ 5, AMİR 95

Yönetmelik taslağında memurların performans notunun nasıl belirleneceğine ilişkin ayrıntılı tablo da yer aldı. Buna göre memurların performans notu 100 tam puan üzerinden değerlendirilecek. 100 puanlık notun ise 95 puanı amirlere, 5 puanı ise vatandaşa ayrıldı. Dolayısıyla vatandaş, hizmetinden çok memnun kaldığı memura sadece 5 puan, beğenmediği memura da 1 puan verirken, amiri ise, memurunu hedef, görev ve yetkinlik gibi kriterlere göre değerlendirip 1 ila 95 puan arasında bir not verecek.

Üstelik taslak metin, vatandaşın doğrudan başarılı memura olumlu, başarısız memura olumsuz not vermesinin önünü de kesiyor.
Vatandaş, hizmet aldığı kamu kurumunda doğrudan memura değil memurun çalıştığı birime not verebilecek. Dolayısıyla çalışkan memur vatandaşın memnuniyetini kazansa dahi birimin geneli başarısızsa notu düşecek.

Tam tersi durumda da başarısız memurlar çalışkan memurlar sayesinde başarılı görünecek. Taslaktaki bu not sistemi, bütün mesai arkadaşlarının işini tek başına yapmak zorunda kalan çalışkan memuru anlatan “Dolap Beygiri” filmini hatırlattı.

SÜRGÜN YA DA İŞTEN ATMA

Değerlendirme sonucunda 76-100 puan arasında not alan memurlara görevde yükselme, yurtdışı tayin, kişisel gelişim imkanlarının geliştirilmesi gibi ödüller verilecek. Sözleşmeli memurlara da para ödülü dağıtılacak. Performans notu 59 puanın altında kalan memurlar ise başarısız sayılarak cezalandırılacak. Bu memurların görevi ya da görev yeri değiştirilecek. Yani sürgüne gönderilecek. Sözleşmeli personel ise işten atılacak.

VATANDAŞA BU SORULAR SORULACAK

  • Personelin hizmet sunumu kalitesini tatmin edici buldunuz mu?
  • Personelden aldığınız hizmetler beklentilerinizi karşıladı mı?
  • Personel eksiksiz ve yeterli miktarda hizmet sundu mu?
  • Personel mümkün olan en kısa sürede hizmeti sundu mu?
  • Personel iş ve işlemlerin durumu hakkında zamanında yeterli bilgilendirme yaptı mı?
  • Personel hizmet sunumu sırasında kamu kaynaklarının etkin kullanımı ve kamu hizmetinin verimliliğini gözetti mi?
  • Personelin ilgi, yardımseverlik ve nezaketi, iletişim kurmadaki başarısı nasıldı?