Bülent Ecevit Üniversitesi Personel Alımı

Bülent Ecevit Üniversitesi Personel AlımıBülent Ecevit Üniversitesi sözleşmeli personel statüsünde görevlendirmek üzere hemşire alımı yapacaktır.

Bülent Ecevit Üniversitesi 657 sayılı kanunun4/B maddesi uyarınca KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın) toplam 50 adet sözleşmeli sözleşmeli hemşire alınacaktır.

BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ’NE SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALINACAKTIR

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 4. maddesinin (B) fıkrasına göre Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezinde giderleri Özel Bütçe gelirlerinden karşılanmak ve KPSS (B) grubu puan sırasına konulmak kaydıyla (yazılı ve / veya sözlü sınav yapılmaksızın) Hemşire alınacaktır.

ARANAN NİTELİKLER

Hemşirelik, Sağlık Memurluğu veya Hemşirelik ve Sağlık Hizmetleri lisans programından mezun olmakOrtaöğretim Kurumlarının Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Ebelik-Hemşirelik Dalının, Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Hemşirelik Dalının veya Hemşirelik-Ebelik-Sağlık Memurluğu Alanı – Sağlık Memurluğu Dalının birinden mezun olmak.

Genel Şartlar:

a) Türk vatandaşı olmak,
b) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48’inci maddesinde belirtilen şartları taşımak,
c) Gece Nöbeti tutmasına engel olabilecek sağlık problemi bulunmamak (Hamilelik hariç),
d) 2014 yılı KPSS (B) grubu sınavından KPSSP3 puanı bulunmak,
e) Herhangi bir Sosyal Güvenlik Kurumundan Emeklilik veya yaşlılık aylığı almıyor olmak şartlarını taşıması,
f) Ayrıca başvuracak adayların durumunun; 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4/B maddesinin “Bu şekilde istihdam edilenler, hizmet sözleşmesi esaslarına aykırı hareket etmesi nedeniyle kurumlarınca sözleşmelerinin feshedilmesi veya sözleşme dönemi içerisinde Bakanlar Kurulu kararı ile belirlenen istisnalar hariç sözleşmeyi tek taraflı feshetmeleri halinde, fesih tarihinden itibaren bir yıl geçmedikçe kurumların sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilemezler.” hükmüne uygun olması gerekmektedir.

İşe alınmaya hak kazananların isimleri, en geç 5 iş günü içinde www.beun.edu.tr adresinde ilan edilecektir. Her kadro için ilan edilen sayı kadar yedek belirlenecektir. Asil kazananlardan başvuru olmadığı takdirde veya aranan şartları taşımayanların tespit edilmesi halinde yedek kazananlardan sırası ile yerleştirme yapılacaktır. Bu ilan tebligat mahiyetinde olduğundan, ayrıca tebligat yapılmayacaktır. İlan edilen hemşire kadrolarına başvuru yetersiz olduğu takdirde yedek adaylar arasından üst öğrenimi bitirmiş olanlar öncelikli olmak kaydıyla sırası ile yerleştirme yapılacaktır.

Sözleşme için gerekli belgeler

1- 2 Adet Fotoğraf 2- 657 Sayılı Kanunun 48. maddesinin 7.fıkrası uyarınca “53 üncü madde hükümleri saklı kalmak kaydı ile görevini devamlı yapmasına engel olabilecek … akıl hastalığı … bulunmamak.” şartını gösterir psikiyatri raporu 3- Vakıfbank Zonguldak Şubesinde açılan maaş hesabına ait hesap cüzdanı fotokopisi

Detaylı Bilgi İçin : Bülent Ecevit Üniversitesi Rektörlüğü Personel Daire Başkanlığı P.K. 67100 İncivez / Zonguldak, Tel: (0 372) 257 40 10 (Dahili:1395–1207–1164), Fax : (0 372) 257 30 32