Adalet Bakanlığı Koruma ve Güvenlik Görevlisi Alımı

Devlet Personel Başkanlığı’nın yayınladığı kamu personel ilanına göre Adalet Bakanlığı koruma ve güvenlik görevlisi alımı yapıyor.

adalet bakanlığı lise mezunu personel alımıAdalet Bakanlığı’nın bünyesinde çalıştırılmak üzere sözlü sınav sonucuna göre koruma güvenlik görevlisi alımı yapılacak.

Koruma ve Güvenlik Görevlisi için şartları taşıyan adayların; 2014 yılı KPSS B GRUBU sınavından alınan puan esas olmak kaydıyla en yüksek puandan başlamak üzere ilan edilen kadro sayısının 5 katı aday sözlü sınava çağrılacaktır.Koruma ve Güvenlik Görevlisi Genel Şartlar:

  • 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48 inci maddesinde belirtilen şartları taşımak, 
  • Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırması sonucu olumlu olmak,

 a) En az lise veya dengi okul mezunu olmak, 

 b) Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartına sahip olmak, 

 c) Yapılacak sınavın son başvuru tarihi olan 18 Eylül 2015 tarihi itibariyle 18 yaşını doldurmuş, merkezi sınavın (KPSS) yapıldığı yılın Ocak ayının birinci günü olan 1 Ocak 2014 tarihi itibariyle 30 yaşını bitirmemiş olmak, (1 Ocak 1984 tarihi ve sonrası doğumlu olanlar sınava müracaat edebilecektir.) 

ç) Erkeklerde 170 cm, kadınlarda 160 cm’den kısa boylu olmamak, 

d) Boy uzunluğunun santimetre cinsinden son iki rakamı ile kilosu arasındaki fark 13’ten fazla, 17’den az olmamak, 

e) Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel özürlü olmamak; şaşılık, körlük, topallık, işitme kaybı, çehrede sabit eser, uzuv noksanlığı, kekemelik ve benzeri engelleri bulunmamak.

Başvuruda İstenecek Belgeler:

a)Ek-2 başvuru formu,

c)KPSS sonuç belgesi,

d)Fotoğraflı özgeçmiş,

Ayırca,

Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrosuna başvuranlar için Özel Güvenlik Görevlisi Kimlik Kartı, (Belgelerini şahsen teslim edeceklerin belge aslını ibraz etmeleri halinde sureti Bakanlığımızca onaylanacaktır. Belgelerini posta yolu ile teslim edeceklerin belge fotokopisi göndermeleri yeterli olup, sözlü sınava girmeye hak kazanmaları halinde sınav esnasında belge asılları ile karşılaştırılacaktır.)

İlanın Özel Şartlar bölümünün Koruma ve Güvenlik Görevlisi başlığının (e) bendinde belirtilen şartların yanı sıra aşağıdaki hususları kapsayacak şekilde Sağlık Bakanlığına bağlı tam teşekküllü Devlet hastanelerinden alınan “özel güvenlik görevlisi olur” ibareli sağlık raporu, (Sağlık raporu sözlü sınav sonucunda başarılı olan adaylardan istenecektir.)

  1. Psikiyatri: Psikiyatrik bir hastalık veya kişilik bozukluğu (Psikopati); alkol ve uyuşturucu bağımlılığı olmamak,
  2. Nöroloji: Özel güvenlik hizmetini yerine getirmesine engel teşkil edebilecek nörolojik rahatsızlığı olmamak,
  3. Göz: Körlük veya gece körlüğü olmamak,
  4. Kulak Burun Boğaz (KBB): Özel güvenlik hizmetini yapmasına engel teşkil edebilecek işitme kaybı olmamak.

Sözlü Sınavın Şekli ve Konuları: 

  • Atama yapılacak kadronun gerektirdiği meslekî bilgi 40,
  • Atatürk İlkeleri ve İnkılâp Tarihi 20, 
  • Genel kültür 20,
  • Bir konuyu kavrama ve ifade yeteneği 20, puan olmak üzere; toplam 100 puan üzerinden değerlendirme yapılacaktır. Adayın atanacağı kadronun gerektirdiği mesleki bilgi tespit edilirken; atanacağı kadronun gerektirdiği teknik bilgiye ilişkin konuların bir veya birkaçından soru sorulacaktır. Adayların sözlü sınavda başarılı sayılabilmeleri için 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almaları gerekmektedir.

Başvuru Yeri, Şekli ve Tarihi: 

Başvurular 02 Eylül 2015 Çarşamba günü başlayıp, 18 Eylül 2015 Cuma günü mesai saati bitimine kadar Adalet Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü Merkez Teşkilât Şube Müdürlüğü Bakanlıklar/ANKARA adresine şahsen veya son başvuru tarihinde Bakanlığımıza ulaşacak şekilde posta ile yapılacaktır. (Postadaki gecikmeler ve diğer sebeplerle bu tarihten sonra başvuranlar ile eksik belge ibraz edenlerin başvuruları kabul edilmeyecektir.)